Chưa được phân loại

ARABICA Chế Biến Ướt S16

THÔNG TIN CHI TIẾT: ARABICA CHẾ BIẾN ƯỚT S16
MOISTURE: 12.5%
BLACK 0.1%, FOREIGN MATTER 0.5%, BREAK 1%
SIZE: 90%/S16
ORIGIN: DAK NONG / ALTITUDE 700M
PROCESSING: Natural
PACKAGE: 60KG/BAO
Giá : 90.000/KG