Thưởng thức cà phê chất lượng cao từ nông trại

Thưởng thức cà phê chất lượng cao với các thức uống ngon của Nazola

Cà phê phin truyền thống

Cà phê phin truyền thống với thức uống: cà phê phin đen đá, cà phê phin sữa đá, cà phê Sài Gòn…

Cà phê phin truyền thống

Cà phê phin truyền thống với thức uống: cà phê phin đen đá, cà phê phin sữa đá, cà phê Sài Gòn…

Cà phê phin truyền thống

Cà phê phin truyền thống với thức uống: cà phê phin đen đá, cà phê phin sữa đá, cà phê Sài Gòn…

Cà phê phin truyền thống

Cà phê phin truyền thống với thức uống: cà phê phin đen đá, cà phê phin sữa đá, cà phê Sài Gòn…

Cà phê phin truyền thống

Cà phê phin truyền thống với thức uống: cà phê phin đen đá, cà phê phin sữa đá, cà phê Sài Gòn…

Cà phê phin truyền thống

Cà phê phin truyền thống với thức uống: cà phê phin đen đá, cà phê phin sữa đá, cà phê Sài Gòn…

Không gian hiện đại

Thưởng thức cà phê chất lượng cao với các thức uống ngon của Nazola

Cà phê phin truyền thống

Cà phê phin truyền thống với thức uống: cà phê phin đen đá, cà phê phin sữa đá, cà phê Sài Gòn…

Cà phê phin truyền thống

Cà phê phin truyền thống với thức uống: cà phê phin đen đá, cà phê phin sữa đá, cà phê Sài Gòn…

Cà phê phin truyền thống

Cà phê phin truyền thống với thức uống: cà phê phin đen đá, cà phê phin sữa đá, cà phê Sài Gòn…

Cà phê phin truyền thống

Cà phê phin truyền thống với thức uống: cà phê phin đen đá, cà phê phin sữa đá, cà phê Sài Gòn…

Cà phê phin truyền thống

Cà phê phin truyền thống với thức uống: cà phê phin đen đá, cà phê phin sữa đá, cà phê Sài Gòn…

Cà phê phin truyền thống

Cà phê phin truyền thống với thức uống: cà phê phin đen đá, cà phê phin sữa đá, cà phê Sài Gòn…

Cửa hàng Nazola coffee shop

  • 168 Đường 23/3, Tx Gia Nghĩa, Đắk Nông

MENU

Thưởng thức món ngon của Nazola Coffee Shop

CÀ PHÊ PHIN

Cà phê phin

CÀ PHÊ MÁY / ESPRESSO BAR

Cà phê máy / Espresso Bar

TRÀ